Nachtmodus

Klachtenprocedure

Wij als Bescal willen graag dat u tevreden bent over onze diensten omdat wij waarde hechten aan goede contacten met onze klanten. Soms loopt het echter wel eens anders dan u had verwacht. In dat geval horen wij dat graag van u omdat we willen luisteren, ontwikkelen en verbeteren. Vaak is een goed gesprek voldoende. Indien dit niet afdoende is, bestaat de volgende klachtenprocedure.

MONDELINGE BEHANDELING

Eenvoudige, snel oplosbare klachten worden meteen met een persoonlijk gesprek besproken en afgehandeld.

SCHRIFTELIJKE BEHANDELING

Is uw klacht niet zo eenvoudig, dan kunt u hem beter op papier/mail zetten. Vermeld hierbij uw naam, datum en een zo concreet mogelijke omschrijving van uw klacht. Wij vragen u ook tegelijkertijd met uw klacht een verbetervoorstel in te dienen.

WAT GEBEURT ER MET UW KLACHT?

Uw klacht wordt in behandeling genomen door Karin Spaans, directeur-bestuurder van Bescal. Zij bevestigt schriftelijk dat de klacht is binnengekomen en binnen welke periode de klacht inhoudelijk wordt behandeld. Ons streven is om dit binnen maximaal drie weken te doen. Vervolgens wordt u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de klacht en over de eventuele maatregelen die daaruit voortvloeien.

Alle klachten en de afhandeling daarvan worden door ons geregistreerd en drie jaar bewaard. Uw klacht wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

CONTACT

Karin Spaans
0252-865091
K.spaans@bescal.nl
Floralisplein 69, 2161 HX Lisse (locatie Floralis)