Nachtmodus

Raad van Toezicht

De stichting werkt met een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op, en werkgever is van de directeur-bestuurder.

De raad fungeert ook als klankbord voor de directeur-bestuurder en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. De taken van de raad zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht.
De directeur-bestuurder heeft de leiding over de stichting en is integraal eindverantwoordelijk. 

Samenstelling Raad van Toezicht

De raad bestaat uit 4 leden: een voorzitter en 3 leden. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar met een mogelijkheid om herbenoemd te worden voor maximaal 4 jaar.
De huidige raad bestaat uit de volgende leden:

  • Ben Lanser, voorzitter

benoemd per 11 april 2023

  • Lisette van der Vossen

benoemd per 23 juni 2023

  • Jacqueline Hogervorst 

benoemd per 23 juni 2023

  • Gosse Bloem

benoemd per 23 juni 2023

 

Contact


Heb je vragen of wil je meer weten over de Raad van Toezicht? Neem dan contact op met de directeur-bestuurder, Karin Spaans, stuur een mail. Of bel naar 06-10590601.

Bekijk voor meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden 'Reglement van de raad van Toezicht'.